Reklama ukryj/pokaz
KLUB
Aktualnosci
Zawodnicy
Zarzad
Historia klubu
Statystyki
Tabela
Terminarz
Sala trofeów
Stroje
Kontakt

Liga halowa
STRONA
Liga typera
Ksiega Gosci
Strony innych Klubów

Filmiki
Gra

Glosuj na nasza strone: Podkarpacka toplista pilkarska- Wicherski

SEZONY
Sezony 2009-2012
ANKIETA
Jak Twoim zdaniem spisze si? reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy we Francji?
1. Nie wyjdzie z grupy
2. Wyjdzie z grupy i przegra w 1/8
3. Zagra w ?wier?finale
4. Zagra w p????finale
5. Zagra w finale
6. Zdob?dzie I miejsce

Archiwalne ankiety
GALERIA

TURNIEJ O PUCHAR W??JTA GRUPA ORLIK

W dniu 30.07.2016 (sobota) organizowany jest turniej o puchar W??jta Gminy ?a??cut na stadionie w Albigowej. W turnieju wezm? udzia?? cztery dru??yny: Arka Albigowa, Jawor Krzemienica, dru??yna z W?gier, Galicja Chmielnik: Dzieci bior?ce udzia?? w turnieju W wiek 8 ?? 10 lat. (2006 ?? 2008 r. urodzenia). Turniej rozpoczyna si? o godzinie 11, (na stadion prosz? przywie??? dzieci na 10:30) potrwa do oko??o godziny 15:00.

Dodał: AdminDodano: 25.07.2016


PRZENIESIONY TRENING

DZISIEJSZY TRENING (21.07) GRUPY STARSZEJ JEST PRZENIESIONY NA JUTRO 22.07 NA GODZIN? 17.30

Dodał: AdminDodano: 21.07.2016


PODZI?KOWANIA DLA TRENERA ADAMA

Witam wszystkich zawodnik??w i rodzic??w odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow?, niestety w pi?tek 01.07.2016 z przyczyn zawodowych z trenowania dru??yn m??odzik??w i orlik??w zrezygnowa?? trener Adam Wajda, dzi?kujemy za prac? i serce w??o??one w zabaw? i nauczenie podstawowych umiej?tno??ci jakimi w chwili obecnej dysponuj? nasi najm??odsi pi??karze.
Zapraszamy trenera Adama aby w wolnych chwilach od pracy zawodowej odwiedza?? nas na treningach i meczach ligowych. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy.

Dodał: AdminDodano: 02.07.2016


TRENINGI

Orlik ?? Trener Ku??niar Piotr Tel.722 079 464
Treningi:
Poniedzia??ek ?? 16:00 ?? 17:30
Pi?tek ?? 17:00 ?? 18:30

Zawodnicy:
1 BABIARZ RADOS?AW
2 BARTMAN KACPER
3 BARTMAN SZYMON
4 BIGOS GABRY?
5 CIESZY??SKI MACIEJ
6 CHY?EK DAWID
7 CHY?EK WIKTOR
8 D?BROWSKI KSAWERY
9 DZIUK MI?OSZ
10 G?USZEK BARTOSZ
11 KU??NIAR MARCEL
12 KU??NIAR MI?OSZ
13 LONC JAKUB
14 SINK FABIAN
15 SZMUC WOJTEK
16 SOKO?OWSKI WIKTOR
17 SZPUNAR FRANCISZEK
18 SZYDE?KO KACPER
19 ULMAN JAN

M??odzik ?? Trener Pysz Piotr Tel. 698 502 454
Treningi:
Poniedzia??ek ?? 17:30 ?? 19:00
Czwartek ?? 17:30 ?? 19:00

Zawodnicy:
1. BARAN MICHA?
2. BALAWEJDER JAKUB
3. BYTNAR ?UKASZ
4. BYTNAR WIKTOR
5. CWYNAR MI?OSZ
6. CWYNAR SEBASTIAN
7. D?BROWSKI DOMINIK
8. KOCHMA??SKI MATEUSZ
9. KU??NIAR TOMASZ
10. MATERNIA DAWID
11. MURIAS MICHAL
12. NAWOJSKI PAWE?
13. REIZER WIKTOR
14. RUSIN MARCIN
15. SOWA ARKADIUSZ
16. SZPUNAR JAKUB
17. SZPUNAR MATEUSZ
18. SZPUNAR WIKTOR
19. SZURLEJ MARCEL
20. TROJNAR KACPER
21. ULMAN JAKUB
22. WRONA KACPER

Dodał: AdminDodano: 02.07.2016


PRZYGOTOWANIA DO SEZONU

W chwili obecnej do rozgrywek zosta??y zg??oszone dwie dru??yny m??odzie??owe, ?M??odziki? tak nazywa si? starsza grupa ch??opc??w urodzonych w latach 2004,2005,2006.

Dru??yn? trenowa?? b?dzie od poniedzia??ku trener Piotr Pysz ?? Tel. 698 502 454

Lista zawodnik??w: M??odzik

BARAN MICHA? 2004
BALAWEJDER JAKUB 2005
BYTNAR ?UKASZ 2005
BYTNAR WIKTOR 2004
CWYNAR MI?OSZ 2006
CWYNAR SEBASTIAN 2004
D?BROWSKI DOMINIK 2005
KOCHMA??SKI MATEUSZ 2005
KU??NIAR TOMASZ 2004
MATERNIA DAWID 2005
MURIAS MICHAL 2004
NAWOJSKI PAWE? 2006
REIZER WIKTOR 2004
RUSIN MARCIN 2004
SOWA ARKADIUSZ 2004
SZPUNAR JAKUB 2004
SZPUNAR MATEUSZ 2006
SZPUNAR WIKTOR 2005
SZURLEJ MARCEL 2006
TROJNAR KACPER 2005
ULMAN JAKUB 2004
WRONA KACPER 2004

ROZGRYWKI M?ODZIK D-1, D-2
1. W sezonie 2016/2017 system rozgrywek w klasie M??odzik uzale??niony b?dzie od ilo??ci zg??oszonych dru??yn do rozgrywek i rozgrywany wg. terminarza opracowanego przez organ prowadz?cy rozgrywki.
2. W rozgrywkach kategorii M??odzik w sezonie 2016/2017 wyst?puj? zawodnicy urodzeni w latach 2004 - 2005.
3. Czas trwania spotkania wynosi 2x30 minut z 15 minutowa przerw?.
4. Dru??yny wyst?puj? w sk??adach 9 osobowych (8 zawodnik??w w polu + bramkarz). W czasie spotkania obowi?zuje dowolna ilo??? zmian, dokonana podczas przerw w grze. Dopuszczalne s? zmiany powrotne
5. Wymiary bramki 2m x 5m ustawione na ??rodku linii pola karnego pe??nowymiarowego boiska.
6. Pole karne wyznaczone prostok?tem do wysoko??ci 9 metr??w od linii ko??cowej. Rzut karny z odleg??o??ci 9 metr??w.
7. W miejsce napomnie?? (??????te kartki) stosuje si? kar? czasowego wykluczenia z gry na okres 3, 5 i 10 minut oraz wykluczenia do ko??ca meczu (czerwona kartka).
8. Zawodnicy wyst?puj? w obuwiu o spodach mi?kkich (lanki).
9. Ka??dy zawodnik przyst?puj?cy do gry musi posiada? ochraniacze.
10. Mecze rozgrywane s? pi??kami nr 4.

Dodał: AdminDodano: 02.07.2016


Turniej w Albigowej 26.06.2016 - podsumowanie

W niedzielne popo??udnie go??cili??my na w??asnym boisku dru??yny z Chmielnika i Krzemienicy. W tak upalny dzie?? ka??da z dru??yn rozegra??a po dwa spotkania, ale by??o to zbyt ma??o dla ambitnych ch??opc??w i na ko??cu strzelali jeszcze rzuty karne :) By??o wiele bramek, pi?knie wykonanych parad bramkarskich, precyzyjnie wykonanych "jedenastek" i bardzo du??o emocji. 
Turniej rozpocz??? si? od meczu Arki Albigowa z Krzemienic?, gdzie pad?? remis potem walka z Chmielnikiem i nieznaczna pora??ka, turniej pokaza??, ??e pomimo i?? nie grali??my jeszcze w takim ustawieniu i w takim sk??adzie radzimy sobie naprawd? nie??le i kilka podobnych turniej??w, nieco do??wiadczenia i mo??emy z powodzeniem wyst?powa? w lidze!
Poni??ej wyniki spotka??:
Albigowa vs Krzemienica - 1:1
Albigowa vs Chmielnik - 0:2
Chmielnik vs Krzemienica - 3:0
A wi?c ch??opcy z Chmielnika zwyci?sko wyszli z tych pojedynk??w i usatysfakcjonowani z u??miechami na ustach obiecali, ??e dadz? nam szans? na rewan?? :) Niemniej jednak wszystkie dru??yny ??wietnie walczy??y i naprawd? fantastycznie gra??y, GRATULACJE!
Mobilizacja do trening??w i ch?? do nauki na pewno pozwol? na rozw??j indywidualny i dru??ynowy, dlatego zach?cam do uczestnictwa w zaj?ciach i turniejach.
Jeszcze raz du??y szacunek dla ch??opc??w i podzi?kowania za gr? :)

Dodał: AdminDodano: 27.06.2016


Zdj?cia z turnieju w Albigowej

Dzi?kuj? ch??opcom za przybycie i wspania??? gr? w taki gor?cy dzie??, niedzielne popo??udnie by??o naprawd? gor?ce! Nie tylko z powodu pogody, ale r??wnie?? m??odzi pi??karze podgrzali atmosfer? :) Pierwszy turniej dla naszych i bardzo dobra gra, pozytywnie napawa na przysz??o???! Cieszymy si? ch??opcy z Waszego zaanga??owania i ch?ci gry w pi??k?, przypomnijmy sobie te chwile sp?dzone na sk?panym s??o??cem boisku w Albigowej:

Dodał: AdminDodano: 27.06.2016


Zdj?cia z turnieju w Krzemienicy

Poni??ej filmik z turnieju w Krzemienicy, mi??ego ogl?dania :)

Dodał: AdminDodano: 26.06.2016


Turniej w Albigowej - Niedziela 26.06.2016

W dniu 26.06.2016  / NIEDZIELA / na naszym stadionie o godzinie 12:30 odb?dzie si? Turniej Pi??ki No??nej dzieci z rocznika 2004 i m??odsi.

B?dziemy go??ci? dru??yny z Bia??obrzeg, Krzemienicy i Chmielnika. Zagramy systemem "ka??dy z ka??dym", przewidywane zako??czenie turnieju ok godziny 16-tej.

Bardzo prosz? o przybycie na stadion najp????niej o godzinie 12:00.

Prosz? o zabranie stroju sportowego.

Kontakt do trenera: 722 079 464 ?? Piotr Ku??niar,

692 065 055 ?? Adam Wajda.

Dzi?kuj? i do zobaczenia

Dodał: AdminDodano: 23.06.2016


Wyniki turnieju w Krzemienicy

W niedzielne popo??udnie w Krzemienicy zagrali??my pierwszy turniej ch??opc??w z rocznik??w 2006, 2007i  2008. Bardzo dzi?kujemy rodzicom za liczne przybycie i kibicowanie oraz oczywi??cie ch??opcom za wspania??? gr?, zaanga??owanie i bardzo pozytywne emocje :), ??wietna zabawa, du??o bramek i u??miech??w, a na koniec pocz?stunek - kie??baska z grilla - OGROMNE PODZI?KOWANIA dla Krzemienicy. Mam nadziej? ??e turnieje takie b?d? odbywa??y si? znacznie cz???ciej.

Poni??ej ma??e podsumowanie dzisiejszego turnieju:
Podzielili??my si? na dwie grupy wiekowe - m??odsz? i starsz? i zagrali??my dwa mecze, m??odsi 2x15min a starsi 2x20min. Grupa m??odsza zwyci???y??a 10:0 a grupa starsza 8:4.
Bramki dla Albigowej zdobywali:
Dawid - 1:0
Dawid - 2:0
Mi??osz - 3:0
Mi??osz - 4:0
Marcel - 5:0
Marcel - 6:0
Marcel - 7:0
Gol dla gospodarzy 7:1
Janek - 8:1
Gol dla gospodarzy 8:2
Gol dla gospodarzy 8:3 (samob??jczy)
Gol dla gospodarzy 8:4 (samob??jczy)
Gratulacje ch??opcy! ??wietnie si? spisali??cie :)

Grupa m??odsza:
Mi??osz - 1:0
Wiktor - 2:0
Szymon - 3:0
Mi??osz - 4:0
Szymon - 5:0
Mi??osz - 6:0
Szymon - 7:0
Mi??osz - 8:0
Mi??osz - 9:0
Szymon - 10:0
A wi?c dw??ch strzelc??w zdoby??o razem 9 bramek, Mi??osz - 5 bramek, Szymon - 4 bramki i Wiktor - 1 gol
Brawo! Brawo! Brawo!
Rozumiem, ??e zach?ta do trening??w jest teraz jeszcze wi?ksza :)
Chcieliby??my podzi?kowa? wszystkim ch??opcom, ka??dy z Was pi?knie si? prezentowa?? na boisku, mocno walczy?? i stara?? si?, a to najwa??niejsze! Pi?knie grali??my w ka??dej formacji, pocz?wszy od bramkarzy - wiele wspania??ych interwencji :) obro??c??w - mn??stwo zatrzymanych akcji, pomocnicy - ka??dy gol pada?? po ich asy??cie oraz napastnikom, kt??rzy wykorzystali wiele sytuacji i strzelili ??adne bramki.


Dodał: AdminDodano: 19.06.2016


« 1 2 3 4 5 »